top of page

Disclaimer

Aansprakelijkheid

Bij de samenstelling van de inhoud van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. 
Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie onjuist is of dat deze na verloop van tijd veroudert.

Peter de Jong Fotografie is dan ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van gebruik van informatie welke via deze website is 
verkregen.

Auteursrecht

Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Peter de Jong Fotografie worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of 
anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. Aanvragen voor toestemming of 
verdere informatie dienen te worden gericht aan peter.foto@gmail.com

In geval van onrechtmatig gebruik van beelden zal een claim worden ingediend door enerzijds de fotograaf en / of 
de opdrachtgever.

Inschakeling van een juridisch adviseur / advocaat zal niet worden geschuwd.

Publicatie

Vooraf gaande aan de publicatie dient toestemming gevraagd te worden. Bij publicatie van de foto('s) dient de naam 
van de fotograaf en de website te worden vermeld, Peter de Jong, www.peterdejong-photography.com

Privacy

Peter de Jong Fotografie respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en draagt er zorg voor dat de 
informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit delen, 
doorgeven, verkopen of ter beschikking stellen aan derden. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en 
zullen alles in het werk stellen om uw informatie te beschermen.

Inschrijving handelsregister

Peter de Jong Fotografie is ingeschreven in het handelsregister van de K.v.K te Rotterdam nr. 24450472

Basislicentietarief

Het basislicentietarief voor mijn foto's is 250 euro per jaar, exclusief BTW. Op basis van vooraf gemaakte afspraken 
kunnen afwijkende tarieven worden afgesproken.

© Copyright  Peter de Jong Fotografie.  Alle rechten voorbehouden | All Rights Reserved  Peter de Jong Fotografie

bottom of page